În atenţia potenţialilor beneficiari de fonduri UE, inclusiv prin PNDR 2014-2020

La solicitarea de finanțare prin PNDR 2014-2020, titularul unui proiect are obligația solicitării și obținerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, care se emit după parcurgerea etapelor prevăzute de Ord. MMP nr. 135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private. Actele de reglementare din punct de vedere al protecției mediului pot fi, după caz și în conformitate cu situațiile descrise în protocolul  P79  încheiat în data de 02.06.2011 între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și Agenția Națională pentru Protecția Mediului: Clasarea Notificării, Decizia etapei de încadrare-pentru proiecte care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și procedurii de evaluare adecvată, Acord de mediu, Aviz Natura 2000.

După obținerea actelor de reglementare prevăzute în protocolul P79 în col. 4 din Tabelul nr. 1 paragraful 3.1.6 emise de APM Iași, pentru activitățile existente care fac obiectul extinderii sau modernizării prin proiecte noi, solicitantul proiectului va depune la GNM- Serviciul Comisariatul Județean Iași o cerere în vederea întocmirii Notei de constatare, însoțită de copii ale actelor de reglementare emise de APM Iași.

Pentru depunerea la dosarul de finanțare a dovezii demarării formalităților de obținere a actelor de reglementare în domeniul protecției mediului se vor respecta prevederile conform Ord. 3427/2012 privind stabilirea unui formular unic în vederea depunerii cererilor pentru proiectele finanţate din fonduri UE.

Actele necesare pentru obținerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului în conformitate cu Ord. MMP nr. 135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private le găsiți pe site-ul APM Iași: http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/acordul-de-mediu .


Anunturi publice

Descriere

Atribuţiile generale ale Serviciului Autorizare şi Controlul Conformării sunt:

  • emite avize/acorduri/autorizaţii de mediu pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  • parcurgerea unor etape din procedura de emitere a acordurilor/autorizaţiilor integrate de mediu pe baza compentelor delegate de ARPM;
  • colaboreaza cu ARPM la emiterea avize/acorduri/autorizaţii de mediu pentru activităţile cu impact asupra mediului care se desfăşoară pe teritoriul a mai multe judeţe;
  • colaborează, la solicitarea MMGA şi/sau ANPM, în procesul de aplicare a procedurii de autorizare a activităţilor cu posibil impact transfrontier precum şi pentru planurile, programele şi proiectele care intră sub incidenţa directivelor SEA şi EIA;
  •  monitorizează la nivel local, implementarea legislaţiei referitoare la autorizarea proiectelor şi activităţilor cu impact asupra mediului;
  • autorizează proiectele şi activităţile cu impact asupra mediului la nivel local;
  • monitorizează cheltuielile anuale de protecţia mediului rezultate din investiţiile derulate, în conformitate cu programele de conformare;

DEZBATERI PUBLICE

 Data afisarii Anunt dezbatere publică Titular de proiect
15.06.2016

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului de mediu pentru proiectul de Plan Urbanistic General ACTUALIZARE PUG COMUNA BELCEȘTI,

Raportul de mediu poate fi consultat la sediul A.P.M. Iași, în zilele de luni – joi între orele 9-14 și vineri între orele 9 – 12 și pe site-ul APM Iași.

Planul propus se supune procedurii de adoptare cu Aviz de mediu, ședința de dezbatere  publică  va  avea  loc  în  data  de  04.08.2016,  ora  13,  la  sediul Primariei BELCEȘTI.

 

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului de plan propus pot fi consultate la sediul APM Iaşi, Str. Th.Văscăuţeanu nr. 10 bis,  în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 sau aici.

 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iaşi pana la data de 03.08.2016. 

Comuna Belceşti
27.05.2016

SC LATINI COM SRL

Sub directa coordonare a

 

Agentia pentru Protectia Mediului Iasi

Cu sediul in Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10; tel: 0232/215497;

 

Anunta organizarea sedintei de dezbatere publica

privind emiterea autorizatiei integrate de mediu pentru obiectivul:

FERMA CRESTERE PORCI , avind ca obiect de activitate cresterea intensiva a porcilor cu o capacitate mai mare de 2000 locuri, cod CAEN 0146, sat Belcesti, com. Belcesti, jud. Iasi.

 

  1. Locul desfasurarii:

- Ferma de crestere porci, sat Belcesti, com. Belcesti, jud. Iasi

 2. Data desfasurarii: JOI 02.06.2016, ora 14.

 

VA INVITAM SA PARTICIPATI LA ACEASTA DEZBATERE PUBLICA, LA DATA SI ORA STABILITA, PENTRU A VA EXPRIMA PUNCTUL DE VEDERE .

SC LATINI COM SRL
19.05.2016

SC AVI TOP SA

Sub directa coordonare a

 

Agentia pentru Protectia Mediului Iasi

Cu sediul in Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10; tel: 0232/215497;

 

Anunta organizarea sedintei de dezbatere publica

privind emiterea autorizatiei integrate de mediu pentru obiectivul:

FERMA CRESTERE PASARI , avind ca obiect de activitate cresterea intensiva a pasarilor cu o capacitate mai mare de 40000 locuri, cod CAEN 0147, sos. Iasi – Tg. Frumos km. 10, com. Miroslava, jud. Iasi.

 

  1. Locul desfasurarii:

- Ferma de crestere pasari, sos. Iasi – Tg. Frumos km. 10, com. Miroslava, jud. Iasi

 2. Data desfasurarii: LUNI  23.05.2016, ora 12.

 

VA INVITAM SA PARTICIPATI LA ACEASTA DEZBATERE PUBLICA, LA DATA SI ORA STABILITA, PENTRU A VA EXPRIMA PUNCTUL DE VEDERE .

SC AVI TOP SA
18.04.2016

SC FERMADOR SRL

Sub directa coordonare a

Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi

Cu sediul in Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10; tel: 0232/215497,

Anunta organizarea sedintei de dezbatere publica

privind emiterea autorizatiei integrate de mediu pentru obiectivul:

FERMA CRESTERE PASARI , avind ca obiect de activitate cresterea intensiva a pasarilor cu o capacitate mai mare de 40000 locuri, cod CAEN 0147, str. Henci, oras Podu Iloaiei, jud. Iasi.

  1. Locul desfasurarii:

- Ferma de crestere pasari, str. Henci, oras Podu Iloaiei, jud. Iasi

 2. Data desfasurarii: MARTI,  26.04.2016, ora 14.

VA INVITAM SA PARTICIPATI LA ACEASTA DEZBATERE PUBLICA, LA DATA SI ORA STABILITA, PENTRU A VA EXPRIMA PUNCTUL DE VEDERE.

SC FERMADOR SRL
15.04.2016

APM Iasi  anunţă publicul intereat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul „Construire hala crestere pui carne si reparatii la halele existente: inlocuire acoperis si termosistem fatade cu pastrarea formei, materialului si a culorii”, propus a fi amplasat in oras Tg. Frumos, str. Cucuteni, jud. Iasi, titular SC AVI TOP SA  

Tipul deciziei posibile luate de APM Iasi poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 şi la sediul SC AVI TOP SA   in sat Razboieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi, în zilele de luni- joi, între orele 8-14. Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet. click.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul SC AVI TOP SA în data de 04.05.2016, începând cu orele 12,0

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 ,  până la data de 04.05.2016

SC AVITOP SA
15.04.2016

APM Iasi  anunţă publicul intereat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul Construire doua hale crestere pui carne si reparatii doua halele existente: inlocuire acoperis si termosistem fatade cu pastrarea formei, materialelor si aspectul arhitectural ”, propus a fi amplasat in sat Razboieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi, titular SC AVI TOP SA  

Tipul deciziei posibile luate de APM Iasi poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 şi la sediul SC AVI TOP SA   in sat Razboieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi, în zilele de luni- joi, între orele 8-14. Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet click.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul SC AVI TOP SA în data de 04.05.2016, începând cu orele 12,0

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 ,  până la data de 04.05.2016

SC AVITOP SA
18.04.2016

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului de mediu pentru proiectul de Plan Urbanistic General ACTUALIZARE PUG COMUNA IPATELE,

Raportul de mediu poate fi consultat la sediul A.P.M. Iași, în zilele de luni – joi între orele 9-14 și vineri între orele 9 – 12 și pe site-ul APM Iași aici.

Planul propus se supune procedurii de adoptare cu Aviz de mediu, ședința de dezbatere  publică  va  avea  loc  în  data  de  07.06.2016,  ora  13,  la  sediul Primariei Ipatele.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului de plan propus pot fi consultate la sediul APM Iaşi, Str. Th.Văscăuţeanu nr. 10 bis,  în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iaşi pana la data de 06.06.2016. 

Comuna Ipatele