Proiect "Management comun România-Republica Moldova pentru conservarea biodiversităţii în regiunea de graniţă"

pagina web a proiectului http://biodiversitatecbc-apmis.ro/new/

Buletin Informativ nr. 2 - 2010

Buletin Informativ nr. 1 - 2010

Flora, Fauna

Descriere

Biodiversitatea sau diversitatea biologică este varietatea spectaculoasă a vieţii de pe planeta noastră; include totalitatea plantelor, animalelor şi ecosistemelor de pe Terra, precum şi interacţiunile dintre acestea.Umanitatea este în întregime dependentă de plante, animale şi alte organisme care fac parte din diversitatea biologică a lumii.

Rolurile esenţiale ale diversităţii biologice includ:

 • Calitatea aeruluipe care îl respirăm
 • Provizii de bunuri – hrană, combustibil,fibre, apă   proaspătă, medicamente
 • Reglarea climei, a inundaţiilor, a bolilor, a calităţii apelor
 • Roluriauxiliare: formarea solurilor, circuitul nutrienţilor, producţia primară
 • Roluriculturale: estetic, educaţional, recreativ, psihologic, spiritual.

Pe teritoriul judeţului Iaşi au fost inventariate:

 • 14 habitate de importanţă comunitară europeană (menţionate în anexa 2 a OUG 57/2007);
 • 6 specii de floră sălbatică de interes comunitar european cu prezenţă certă (menţionate în anexele 3b, 4a şi 5a ale OUG 57/2007), la care se adaugă 4 specii citate în literatura de specialitate pentru judeţul Iaşi, dar care necesită studii ulterioare pentru confirmare;
 • 107 specii de floră sălbatică de interes naţional (menţionate în anexa 3b a OUG 57/2007, lista roşie naţională, convenţii internaţionale, lista roşie a judeţului Iaşi);
 • 164 specii de faună sălbatică de interes comunitar european (menţionate în anexele 3a, 4A şi 5A ale OUG 57/2007);
 • 58 specii de faună sălbatică de interes naţional (menţionate în anexele 4B şi 5B ale OUG 57/2007, lista roşie naţională, convenţii internaţionale).

Pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii în eşantioane reprezentative de habitate precum şi pentru protecţia şi conservarea speciilor strict protejate prin lege, pe teritoriul judeţului Iaşi sunt declarate:

 • 27 de rezervaţii - 24 rezervaţii naturale şi 3 rezervaţii ştiinţifice – însumând o suprafaţă totală de 5330,59 ha (aproape 1% din suprafaţa judeţului);
 • 22 de situri Natura 2000, cu o suprafaţă totală de cca. 70 000 ha (aproximativ 13% din suprafaţa judeţului):

- 18 situri de tip SCI – Situri de Importanţă Comunitară, declarate pentru conservarea habitatelor de importanţă comunitară şi a speciilor de importanţă comunitară, altele decât păsări;

- 4 de tip SPA – Arii de Protecţie Specială Avifaunistică, declarate pentru conservarea speciilor de păsări de importanţă comunitară.

România este singura ţară din Uniunea Europeană în care sunt reprezentate 5 regiuni biogeografice (continentală, stepică, panonică, alpină, pontică) cu o bogată diversitate biologică, ceea ce face ca ţara noastră să participe la Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 cu un bogat capital natural.

În judeţul Iaşi sunt prezente 2 dintre cele 5 regiuni biogeografice:

 • continentală – în cea mai mare parte
 • stepică – o suprafaţă mică, în  sudul judeţului