homepage

Contact

Agenţia de Protectie a Mediului Iaşi are sediul în municipiul Iaşi, Calea Chişinăului nr. 43 (fosta Cantină Tehnoton)

 

Telefoane :

Secretariat: 0232/215497

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii, Relații cu Publicul: 0232/242015

Serviciul Monitorizare şi Laboratoare: 0232/242013

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu:   

        Gestionarea deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase: 0232/242012

        Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte: 0232/242018

        Biodiversitate:  0232/215497

Informare și Relaţii Publice: 0232/242018

Fax : 0232/214357

E-mail : office@apmis.anpm.ro

 

Program de lucru: luni-joi 08.00-16.30, vineri 08.00- 14.00

Program de lucru cu publicul: luni-joi 09.00 - 14.00

Program de audienţe Director executiv: - joi 11.00-13.00

 

Relaţii cu presa: click

 

Adresa de email pentru transmiterea petiţiilor / sesizărilor / solicitărilor de informaţii de mediu: office@apmis.anpm.ro  .

Sesizările vor fi înregistrate cu respectarea prevederilor Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor:

„Art. 7 Petiţiile ANONIME sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasesază”.

Pentru ca mesajul dvs. să fie luat în considerare ca sesizare, vă rugăm să specificaţi datele dvs. de contact :

  • numele şi prenumele

  • adresa

  • adresa de e-mail (opţional)