Chestionare colectare date Ancheta Statistica

Operatori de salubritate

Lista operatorilor economici autorizaţi să colecteze, să valorifice şi/sau să trateze/recicleze deşeuri în jud. Iaşi

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor