Back

Dezbatere publică - PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL IAȘI 2019-2025

"PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL IAȘI 2019-2025 " se află în dezbatere publică pentru obținerea avizului de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului Iași.

‼️Având în vedere starea de alertă, publicul interesat poate transmite în scris comentarii și propuneri relevante, la adresa de e-mail office@apmis.anpm.ro. Termen limită: 12.11.2020.

 

Proiectul de plan si raportul de mediu pot fi consultate aici:

http://www.anpm.ro/documents/839616/46711811/PJGD_Ia%C8%99i_2019-2025.pdf/47fd8231-1e90-41b4-b50b-151054ad5b2c

și aici:  

http://www.anpm.ro/documents/839616/46711811/RAPORT+MEDIU_PJGD+Iasi_var+1.pdf/cc847907-cb84-4bc1-b4f2-c478898f7123

Informații suplimentare:

Titular: Consiliul Județean Iași

Acoperire geografică: jud. Iași

Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor reprezintă un instrument esențial pentru un management performant al deșeurilor la nivel local. Aceasta presupune punerea în practică a ierarhiei deșeurilor:

  • prevenirea generării deșeurilor,
  • pregătirea pentru reutilizare,
  • reciclarea,
  • recuperarea

și, ca ultimă opțiune preferabilă,

  • eliminarea (incluzând depozitarea și incinerarea fără recuperarea energetică).

Proiectul de plan si raportul de mediu pot fi consultate aici:

http://www.anpm.ro/documents/839616/46711811/PJGD_Ia%C8%99i_2019-2025.pdf/47fd8231-1e90-41b4-b50b-151054ad5b2c

și aici:  

http://www.anpm.ro/documents/839616/46711811/RAPORT+MEDIU_PJGD+Iasi_var+1.pdf/cc847907-cb84-4bc1-b4f2-c478898f7123