Descriere

 

Reţeaua naţională de supraveghere a radioactivităţii mediului

 

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) face parte din sistemul integrat de supraveghere a poluării mediului pe teritoriul României, din cadrul Ministerului Mediului.

Înfiinţată în anul 1962, RNSRM constitue o componentă specializată a sistemului naţional de radioprotecţie, care realizează supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale privind radioprotecţia mediului şi asigură îndeplinirea responsabilităţilor Ministerului Mediului privind detectarea, avertizarea şi alarmarea factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. 

Staţia de Radioactivitate a Mediului Iaşi derulează un program standard de supraveghere a radioactivităţii mediului de 24 ore/zi, în scopul detectării creşterii nivelului de radioactivitate în mediu şi avertizarea/ alarmarea factorilor de decizie, dacă este cazul.

Pentru judeţul Iaşi, starea radioactivităţii mediului rezultă din măsurările beta globale şi gama spectrometrice pentru factorii de mediu: aerosoli atmosferici, depuneri uscate şi precipitaţii atmosferice, ape, sol şi vegetaţie. Sursele de contaminare artificială monitorizate sunt radionuclizii emişi la Cernobâl care migrează în sol putând intra în lanţul trofic prin procesele de resuspensie, absorbţie de către plante sau să ajungă în pânza fereatică.

Prin Proiect PHARE RO 2003 „Achiziţie de echipamente necesare implementării unui sistem adecvat de monitorizare şi raportare a radioactivităţii mediului" APM Iaşi a fost dotat cu staţie automată.    

 

Aerosoli atmosferici

Se colectează aerosolii pe  filtre din fibră de sticlă prin  aspiraţii de  câte 5 ore.

 

Debitul dozei gama în aer

Echivalentul debitului dozei gama absorbite în aer, prima informaţie în cazul unei contaminări, se măsoară  cu contori gama cu scintilaţie la interval de câteva secunde şi se afişează media orară.

 

Depuneri atmosferice totale şi precipitaţii

Se colectează  zilnic  de pe o suprafaţă de 0,3 m2

 

Radioactivitatea apelor

Se colectează zilnic câte un litru de apă care se evaporă lent şi se măsoară  reziduul.

 

Radioactivitatea solului

Se colectează în intervalul  aprilie-octombrie, săptămânal prin decopertare şi se efectuează  măsurători întărziate.

 

Radioactivitatea vegetaţiei

Se colectează  vegetaţie spontană  în intervalul aprilie – octombrie, săptămânal din  platformă amenajată.