Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale: Descarca aici

IMPORTANT - SCHIMBARE SEDIU APM IAŞI

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Iaşi anunţă publicul interesat că începând cu data de 3 octombrie 2016 îşi desfăşoară activitatea la noul sediu din Calea Chişinăului nr. 43 (fosta cantină Tehnoton). 

 

 

Pentru consultarea site-ului vechi APM Iaşi, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva@anpm.ro

Formularul online
de inregistrare

Pentru crearea unui cont de acces in Sistemul Integrat de Mediu acesati: Raportare ANPM

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi se reorganizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi este asigurată de un director executiv numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii.

 

Iaşi, Calea Chişinăului nr. 43 (fosta cantină Tehnoton)

Telefon: 0232/215497

Fax: 0232/214357

e-mail: office@apmis.anpm.ro

Date necesare pentru plăți:
Cod fiscal:                   4540852
Cont de plată tarife:   RO71TREZ4065032XXX000632
Trezoreria:                   Iaşi
Beneficiar:                   APM Iaşi
NOTĂ:  o copie din extrasul de cont, vizat de Bancă/Trezorerie, care cuprinde operatiunea efectuata, se va depune, odata cu dosarul de documentatie, pentru justificarea plătii, la sediul APM Iaşi