Programul anual al achizitiilor publice 2016

programul anual al achizitiilor publice 2016 Contracte de achizitii publice peste 5.000 euro - nu este cazul

SITUATII FINANCIARE

2016:  Bilantul si contul de profit si pierdere - 30.06.2016        Contul de executie - 30.06.2016 2015: Bilantul si contul de profit si...

Buget

2016 Prevederi bugetare pe elemente de cheltuieli la data de 15.07.2016 Prevederi bugetare pe elemente de cheltuieli la data de 27.05.2016 Prevederi bugetare pe elemente de...