Arii Naturale Protejate de interes naţional şi judeţean

Nr.

crt.

Denumire

Categ. ANP

Suprafaţă

Ponderea ANP din suprafaţa judeţului

( % )

Statut legal

Interes naţional (Lg.5/2000 H.G. 2151/2004

Interes judeţean (HCJ/HCL)

JUDEŢUL IAŞI

1

Balta Teiva-Vişina

Rezervaţie naturală de tip acvatic

6,90

0,001

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

2

Cotul Bran pe Râul Prut

Rezervaţie naturală de tip acvatic

10,00

0,001

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

3

Cotul Sălăgeni

Rezervaţie naturală de tip acvatic

5,81

0,001

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

4

Pruteţul Bălătău

Rezervaţie naturală de tip acvatic

24,89

0,004

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

5

Râul Prut

Rezervaţie naturală de tip acvatic

4316  ha (211 km lungime râu)

0,788

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

6

Acumularea Chiriţa

Rezervaţie naturală de tip acvatic

78,00

0,014

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

7

Acumularea Pârcovaci

Rezervaţie naturală de tip acvatic

50,00

0,009

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

8

Fâneţele seculare Valea lui David

Rezervaţie naturală de tip floristic

46,36

0,008

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

9

Poiana cu Schit

Rezervaţie naturală de tip floristic

9,50

0,002

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

10

Sărăturile din Valea Ilenei

Rezervaţie naturală de tip floristic

5,90

0,001

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

11

Pădurea Cătălina - Cotnari

Rezervaţie naturală de tip  forestier

7,60

0,001

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

12

Făgetul Secular Humosu

Rezervaţie naturală de tip  forestier

73,30

0,013

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

13

Pădurea Frumuşica

Rezervaţie naturală de tip  forestier

97,30

0,017

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

14

Pădurea Ghiorghiţoaia

Rezervaţie naturală de tip  forestier

202,30 ha

0,036

-

HCJ 8/1994

15

Pădurea Icuşeni

Rezervaţie naturală de tip  forestier

11,60

0,002

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

16

Lunca Mirceşti (Vasile Alecsandri)

Rezervaţie naturală de tip  forestier

26,30

0,004

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

17

Pădurea Medeleni

Rezervaţie naturală de tip  forestier

102,00 ha

0,018

-

HCJ 8/1994

18

Pădurea Pietrosu

Rezervaţie naturală de tip  forestier

83,00

0,015

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

19

Poieni - Cărbunăriei

Rezervaţie naturală de tip  forestier

9,20

0,002

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

20

Pădurea Roşcani

Rezervaţie naturală de tip  forestier

34 ,60

0,006

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

21

Pădurea Tătăruşi

Rezervaţie naturală de tip  forestier

49,90

0,009

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

22

Pădurea Uricani

Rezervaţie naturală de tip  forestier

68,00

0,012

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

23

Punctul Fosilifer Băiceni

Rezervaţie ştiinţifică de tip geologic-paleontologic

3,23

 

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

24

Bohotin - Pietrosu

Rezervaţie ştiinţifică de tip geologic-paleontologic

0,90

 

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

25

Locul fosilifer Dealul Repedea

Rezervaţie ştiinţifică de tip geologic-paleontologic

6,80

0,001

Lg.5/2000

HCJ 8/1994

26

Şcheia

Rezervaţie naturală de tip geologic-paleontologic

1,00

 

HG 2151/2004

-

27

Pârâul  Pietrei – Bazga Răducăneni

Rezervaţie naturală de tip geologic-paleontologic

0,50

 

HG 2151/2004

-

 

Total

5330,89

0,97