Reglementări > Acordul de mediu

tipareste trimite pe mail

 Acte necesare pentru obtinerea acordului de mediu

Detalii

Autor: APM Iaşi,
Adăugat: 2010-08-25 11:54:18
Ultima actualizare: 2010-10-14 10:56:03

Taguri

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

 

  1. Cerere pentru eliberarea acordului de mediu.
  2. Certificat de Urbanism eliberat de Primarie/Consiliul Local Judetean (copie).
  3. Act juridic pentru spatiu sau teren (copie).
  4. Continutul Cadrul al Notificării
  5. Memoriu tehnic de prezentare a proiectului, continand descrierea acestuia si informatii din care sa rezulte date privind impactul asupra mediului, intocmit conform Anexei nr. 5 din Ord. MMP nr. 135//76/84/1284/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private
  6. Anunt public conform modelului din Anexa nr. 8 din Ord. MMP nr. 135//76/84/1284/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private
  7. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor (scara 1 : 5000 sau 1 : 10000) pe care sunt specificate coordonatele Stereo 70. Alte piese desenate stabilite dupa caz de APM Iasi.
  8. Dovada de plata a tarifului aferent parcurgerii procedurii in vederea emiterii autorizatiei de mediu pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului conform Ordinului 890/ 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife in domeniul protectiei mediului.


In functie de specificul activitatilor si de amplasare, Agentia de Protectie a Mediului isi rezerva deptul sa solicite alte acte de reglementare emise de alte autoritati.


Documentele solicitate se depun indosariate.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.